Links

Steril frøformering af frilandsorkideer
En fantastisk god vejledning i hvordan næsten alle frilandsarter kan frøformeres, men det kræver øvelse og udstyr at håndtere de sterile kulturer.
Svante Malmgren var en pioner der eksperimenterede med opformering af frilandsorkideer i firserne. Mange af hans resultater kan læses på dette site, både på svensk og engelsk, eller mere detaljeret i nogle efterhånden ældre artikler i Svensk Botanisk Tidskrift.

http://www.lidaforsgarden.com/Orchids/index.htm
 
Orkideoversigten
Danmarks Miljøundersøgelsers hjemmeside om overvågning af de danske orkidebestande, samt artsbeskrivelser.

http://bios.au.dk/videnudveksling/fagligt/dyrplanter/planter/orkideoversigt/
 
Danmarks orkideer af Jimmy Lassen
Artsoversigt på dansk og latin, artsbeskrivelser,
fotos, identifikationsnøgle.
http://www.dk-orkideer.dk/
   

North American Native Orchid Journal
Dette online tidskrift handler om Nordamerikas vilde orkideer. Emnerne spænder fra fredningsarbejde og beskrivelser af planterne I deres naturlige miljøer, til orkideformering og af og til lidt vejledning i deres dyrkning. Lay-outet er lækkert, og niveauet er videnskabeligt, men letlæseligt.

http://culturesheet.org/wiki:user:nanoj:start
   
Terrestrial Orchid Forum
Alt hvad der har med dyrkning, frøbytte, plantebytte, orkideidentitifikation og formering af frilandsorkideer diskuteres af eksperter og gode amatører på dette forum.
http://forum.terrorchid.org/
 
The UK Hardy Orchid Society
Dette er er netsitet for det britiske selskab for frilandsorkideer. Netsitet er noget gammeldags opbygget men bestemt værd at besøge.

http://www.hardyorchidsociety.org.uk/
 
Haven i Stagstrup
Billeder og artikler om planterne i Gunda og Karl Kristensens have der indeholder en stor samling af orkideer og andre spændende planter.

http://www.kalle-k.dk/
   
Gunhild og Thorkild Poulsens
have i Hurup

En plantesamlerhave med et væld af forskellige planter, specielt orkideer, Hepatica, Trillium, Arisaema, Adonis og Helleborus. Mange spændende fotos af orkideer og andre usædvanelige planter.

http://www.gtpoulsen.dk/
 
Orchids of Wisconsin. An Interactive Flora by Jeffrey R. Hapeman
Billeder og beskrivelser af mange amerikanske orkideer. Der er meget god info om de enkelte arters habitater, som kan give inspiration til hvordan de bedst trives i haven.
http://www.botany.wisc.edu/orchids/Orchids_of_Wisconsin.html
   
Native orchids of Canada
Siden er lavet af Royal Botanical Gardens orkideselskab. En udførlig liste over orkideer, der er hjemmehørende I Canada. Listen indeholder beskrivelse af habitater, udbredelse, blomstringstidspunkt, samt fotos af planterne i nærbilleder og i deres naturlige habitater.
http://www.osrbg.ca/orchid_native.html
 
The Pleione website
På denne side har Paul Cumbleton samlet masser af info om Pleione arter, hybrider og deres dyrkning
http://www.pleione.info/  
   
The bulblog
Her skriver Ian Young en blog om alle sine mange løg og knolde. Bloggen opdateres ugentlig. Af og til skriver han lidt om Dactylorhiza, men ellers er det mest om Narcissus, Crocus, Fritillaria og Colchicum som han har en enorm viden om.
http://www.srgc.org.uk/logs/index.php?log=bulb
 
Hepatica.eu
Der står ikke noget om orkideer på denne side, men er man interesseret i Hepatica (Kaj Munks blå anemone) er der meget godt at finde her.
http://www.hepatica.eu/